Sveriges Författarförbunds radiopris

PRESSMEDDELANDE 2012-12-10

Sveriges Författarförbunds Radiopris 2012 går till radiojournalisten, författaren, poeten, dramatikern och översättaren Pamela Jaskoviak.

Pamela Jaskoviak får Sveriges Författarförbunds radiopris 2012 för att "hon med sitt förvånade tonfall förvandlar den grå vardagen till skimrande poesi där lyssnaren fångas i ett melodiskt radiogarn spunnet av pauseringar och precisa formuleringar. "

Sin radiodebut gjorde hon i Morgonpasset i början av 90-talet. Oftast har vi hört hennes träffsäkra kåserier i God morgon världen.
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=jaskoviak&refferingpageid=909

SFF:s Radiopris utdelas till en litterär upphovsman som bidragit till att befästa och utveckla ljudradions ställning som medium för skön-, fack- eller barn- och ungdomslitterära prestationer.

Prissumman är 50 000 kronor.

Prisutdelningen sker i Författarnas hus, Drottninggatan 88B, måndagen den 10 december kl 17.00

Kontaktperson: Ewa Ulander, SFF, eu@sff.info, 08-545 132 07, 070-330 84 82


Sveriges Författarförbunds Radiopris 2012 går till radiojournalisten, författaren, poeten, dramatikern och översättaren Pamela Jaskoviak.
Sidan senast uppdaterad: 12/12/2012
Sveriges Författarförbund  •  Drottninggatan 88 B  •  Box 3157  •  103 63 Stockholm  •  Tfn: +46 (0) 8 545 132 00  •  sff@sff.info