Jacques Outin-priset går till Maria Björkman

PRESSMEDDELANDE 2009-10-05

Jacques Outin, född 1947, är fransk poet och översättare, född i Tyskland och uppvuxen i Frankrike. Tidigt väcktes hans intresse för skandinavisk litteratur och kultur och han har under långa perioder studerat och arbetat i Sverige. Han är numera bosatt i Tyskland. Han har översatt en lång rad svenska poeter, bl a Anne-Marie Berglund, Jacques Werup, Gunnar Harding samt Tomas Tranströmer, vars produktion han har översatt i dess helhet. Han spelar en viktig roll som inspiratör i det svensk-franska kulturutbytet och i den andan har detta pris instiftats som tilldelas en förtjänstfull översättare av franskspråkig litteratur till svenska. Priset delas ut vartannat år, och i år uppgår prissumman till SEK 60.000. Juryn som tillträtt enligt Jacques Outins önskemål består av Anders Bodegård, Madeleine Gustafsson och Jan Stolpe. Priset delades ut första gången 2007 och gick då till Ulla Bruncrona.

I år har juryn beslutat att Jacques Outin-priset ska tilldelas MARIA BJÖRKMAN.

Maria Björkman är född 1967. Hon förstod tidigt att hon ville översätta litteratur. Utgivningen av franskspråkig litteratur har dock varit snäv och begränsad den senaste tiden. Maria Björkman försörjde sig länge som TV-översättare. 1996 och 1997 fick hon tillfälle att översätta sina första böcker: "Vi ses på Place de la Sorbonne" av Justine Lévy och Jean-Dominique Baubys uppmärksammade "Fjärilen i Glaskupan". Hon fick 1999 översätta den algerisk-franska författarinnan Nina Bouraouis "Muränornas bal" och har sedan dess översatt ytterligare fyra prosaverk av Bouraoui, senast "Innan männen", 2008, och arbetar nu på ett sjätte.

Maria Björkman har också översatt Nancy Huston, Nicolas Fargues och Ying Chen. Av den mycket lästa Anna Gavalda finns nu en novellsamling och tre romaner på svenska i hennes översättning, den senaste, "Lyckan är en sällsam fågel", har utkommit i år.

Maria Björkman är numera heltidsarbetande skönlitterär översättare. Hon översätter med stor omsorg och arbetar fram texterna känsligt och stilmedvetet.

Priset delas ut i Stockholm den 30 oktober 2009 i Jacques Outins närvaro.

Ytterligare upplysningar:

Anders Bodegård
anders.bodegard@swipnet.se
08-305 936

Den som vill ha en högupplöst bild på pristagaren kan kontakta Moa-Lisa Björk på moalisa@hotmail.com


Se även översättarsektionens sidor.


Priset delas ut vartannat år, och i år uppgår prissumman till 60 000 kr.
Sidan senast uppdaterad: 10/06/2009
Sveriges Författarförbund  •  Drottninggatan 88 B  •  Box 3157  •  103 63 Stockholm  •  Tfn: +46 (0) 8 545 132 00  •  sff@sff.info