Vanliga frågor

Många vänder sig till Sveriges Författarförbund för att få svar på frågor om exempelvis upphovsrätt. Här har vi samlat de allra vanligaste (se frågorna i menyn till vänster).

OBS! De kortfattade svar vi har möjlighet att lämna inom ramen för dessa frågor måste som regel vara allmänt hållna, utan någon möjlighet för oss att ställa följdfrågor eller närmare utreda relevanta sakförhållanden. Rättsläget är ständigt under utveckling, varför tidigare angivna svar kan komma att omvärderas. Sveriges Författarförbunds svar skall således inte uppfattas som juridisk rådgivning och vi friskriver oss från allt ansvar, direkt och indirekt, för resultatet av varje beslut att vidta, eller låta bli att vidta, rättshandlingar som fattas på grundval av uppgifter på denna sida.

Mera information

Sveriges Författarförbunds bevakningsområden 
(inkl talboksersättning)

Om förbundets juridiska rådgivning
Råd till debutanter

Externa länkar

Regeringskansliets rättsdatabaser
PRV: Upphovsrätten
Copyswede: Upphovsrätten

Branschguiden - Text och litteratur på verksamt.se

Många vänder sig till Sveriges Författarförbund för att få svar på frågor om exempelvis upphovsrätt. Här har vi samlat de allra vanligaste.

Sidan senast uppdaterad: 08/08/2013
Sveriges Författarförbund  •  Drottninggatan 88 B  •  Box 3157  •  103 63 Stockholm  •  Tfn: +46 (0) 8 545 132 00  •  sff@sff.info