Sök medlemskap

Vem kan bli medlem?
Medlemmar i Sveriges Författarförbund är svenska medborgare och utländska medborgare bosatta i Sverige som offentliggjort texter av konstnärligt eller vetenskapligt värde.

Den som vill bli medlem ansöker om det. Förbundsstyrelsen har delegerat invalsfrågorna till en särskild invalsnämnd som bedömer det material som den sökande åberopar samt rekommenderar inval eller avslag (för översättare gäller ett annat förfarande, se nedan). Därefter avgör styrelsen. Ett avslag från styrelsen kan överklagas till förbundsstämman. Invalsärenden prövas noggrant och kan därför ta viss tid.

Medlemskap för författare
För medlemskap krävs en utgiven produktion om omfång motsvarande två verk, men du behöver inte skicka in något material med ansökan (undantaget dig som skriver på annat språk än svenska, se nedan). Den utgivna produktionen ska anges utförligt. Invalsnämnden kan begära att få läsa den uppgivna produktionen.

Medlemskap för översättare
För medlemskap i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund krävs att man har översatt minst två verk till eller från svenska och att dessa är publicerade.

Författarförbundets styrelse beslutar om inval efter det att ansökan behandlats av Översättarsektionens styrelse.

OBS: Både översättningar och original måste bifogas ansökan för att denna ska behandlas.

Krav på omfång:
• Skönlitteratur och sakprosa: Två verk publicerade på allmänlitterära förlag, med ett omfång av sammanlagt minst 240 sidor.
• Dramatik: Två helaftonsföreställningar med ett omfång av sammanlagt minst 200 sidor.
• Lyrik: Två verk med ett omfång som Översättarsektionens styrelse godkänner.

Tänk på att det är mycket svårt att bli invald på texter som översatts enligt den metod som i brist på svensk beteckning kallas transediting. Det innebär att översättaren haft uppdraget att korta, ändra och/eller redigera så att översättningen inte kan anses motsvara originalet i tillräckligt hög grad (vilket t.ex. kan vara fallet med Harlequinböcker och viss barn- och ungdomslitteratur).

Frågor om översättarinval: Inger Johansson scolopax@algonet.se

Medlemskap för dig som skriver på annat språk än svenska
Sökande som skriver på annat språk än svenska ska skicka in minst två verk eller två översättningar.

Återinträde
Du som tidigare varit medlem i SFF behöver enbart fylla i en ansökan om återinträde:

Ansökan om återinträde

Varför ska jag bli medlem i SFF?
Läs här om våra medlemsförmåner:

Medlemsförmåner


Så här ansöker du om medlemskap

Man ansöker om medlemskap på särskild blankett.
Ladda ner ansökningsblanketten. Den går att fylla i för hand eller via datorn. Observera att du måste skriva ut blanketten och underteckna.

Läs information och anvisningar innan du fyller i ansökan.

Medlemsavgiften är 1 700 kr per kalenderår (2013).

Ansökningsblankett

Information och anvisningar

För ytterligare information:
Susanne Steneros
08-545 132 24 el 08-545 132 00
ss@sff.info


Statyett
Sidan senast uppdaterad: 08/08/2013
Sveriges Författarförbund  •  Drottninggatan 88 B  •  Box 3157  •  103 63 Stockholm  •  Tfn: +46 (0) 8 545 132 00  •  sff@sff.info